Dentysta w warunkach symulowanego zagrożenia życia pacjenta
Edukacja

Dentysta w warunkach symulowanego zagrożenia życia pacjenta

Znamy progam warsztatów 3. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej, które pozwolą lekarzom dentystom, zdobyć umiejętności konieczne dla zabezpieczenia pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, do chwili przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Rejestracja na www.cede.pl.

Jak już informowaliśmy na portalu www.cedenews.pl, jesienią, podczas CEDE 2019 (19-21 września), zaprezentowane zostaną pierwsze w historii wytyczne w zakresie postępowania w stanach nagłych w gabinecie stomatologicznym. Rekomendacje przygotują (prace trwają, czytaj niżej) wspólnie: eksperci Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiej Rady Resuscytacji, ratownicy medyczni i konsultanci krajowi z różnych dziedzin medycyny. Jako pierwsi z wytycznymi zapoznają się uczestnicy 3. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej. To jednak nie wszystko. Organizatorzy wydarzenia uznali, że wiedza teoretyczna to jedno, ale najlepiej przetrenować niektóre z procedur w warunkach symulowanego zagrożenia życia. Program warsztatów, na które już można się zapisywać, zapowiada się arcyciekawie.

Po ich ukończeniu każdy uczestnik będzie potrafił:

– uzasadnić wskazanie do podjęcia tlenoterapii biernej, wiedzieć jak użyć butli tlenowej z reduktorem wraz z różnymi podajnikami tlenu medycznego, stosować tlenoterapię pod kontrolą pulsoksymetrii.

To nie wszystko – uczestnicy nauczą się jak przygotować lek do podaży wziewnej z użyciem butli tlenowej i maseczki do nebulizacji, jak dokonać bezprzyrządowego (rękoczyn czoło-bródka) i przyrządowego udrożnienia dróg oddechowych z użyciem rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, maski krtaniowej i rurki krtaniowej.

Po ukończeniu warsztatu dentysta nie będzie bał się wentylacji zastępczej z użyciem worka samorozprężalnego z rezerwuarem i maską twarzową oraz z użyciem rurki krtaniowej i maski krtaniowej – pod kontrolą kapnometrii, kaniulacji żyły obwodowej, przygotowania odpowiednio zestawu kroplowego i rozpoczęcia płynoterapii z użyciem krystaloidów.

Dentyści w praktyce przećwiczą wkłucie domięśniowe w przednio-boczną część uda w celu podaży adrenaliny we wstrząsie anafilaktycznym, rozpoznanie objawów zatrzymania krążenia i wdrożenie algorytmu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.

Będą także wykonywać bezpieczną defibrylację z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Istotną zaletą projektu będzie nauka wdrożenia opieki poresuscytacyjnej po powrocie spontanicznego krążenia a także ćwiczenia z zakresu komunikacji w zespole resuscytacyjnym.

Czas trwania jednej sesji szkoleniowej wyniesie 245 minut z jedną przerwą 20 minutową. Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymają certyfikat i 4 pkt edukacyjne. Na 12-osobową grupę będzie przypadać aż 8 ratowników.

REJESTRACJA NA WARSZTATY

Stany nagłe w gabinecie stomatologicznym – co wiemy o przygotowywanych wytycznych

Na bazie dyskusji ekspertów, po raz pierwszy w Polsce, zostaną opracowane rekomendacje dotyczące stanów nagłych w gabinecie stomatologicznym. Uczestnicy sesji zapoznają się z nimi jako pierwsi.  W trakcje sesji omówiona zostanie definicja nagłego stanu ogólnoustrojowego zagrożenia zdrowotnego, regulacje prawne, odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa z nich wynikająca dla każdego lekarza dentysty. Będziemy dyskutować o epidemiologii stanów ogólnoustrojowego zagrożenia zdrowotnego, rodzajach stanów nagłych, w jakiej fazie pobytu w gabinecie pojawiają się najczęściej, w jakiej grupie chorych najczęściej, w trakcie jakich procedur stomatologicznych najczęściej itp. Uczestnicy poznają zasady stratyfikacji ryzyka wystąpienia nagłych stanów ogólnoustrojowych zagrożenia zdrowotnego u pacjenta na fotelu stomatologicznym. Omówimy rolę wywiadu (schemat SAMPLE), rodzaj zażywanych leków, polipragmazję, interakcje leków z lekami znieczulenia miejscowego itp.

W Poznaniu poddamy analizie wyposażenie gabinetu stomatologicznego w dodatkowy sprzęt i leki, zwiększające bezpieczeństwo pacjenta w gabinecie stomatologicznym (tlen, AED, zestaw do konikopunkcji, zestaw do wkłucia doszpikowego itp.). Zaprezentowana zostanie mediana dojazdu zespołów ratownictwa medycznego w Polsce z podziałem na województwa, miasta, wsie itp. Nie zabraknie aktualnych wytycznych postępowania w ogólnoustrojowych stanach nagłych (Polska i Europejska Rada Resuscytacji). Będą one dotyczyły takich sytuacji jak: omdlenie, przełom nadciśnieniowy, napad drgawkowy, niedocukrzenie, zespół hiperwentylacyjny, zatrucie lekiem znieczulenia miejscowego, ciało obce w drogach oddechowych, napad astmy oskrzelowej, ostry zespół wieńcowy,  wstrząs anafilaktyczny, nagłe zatrzymanie krążenia.

Czytaj także: 

Leukoplakia a liszaj płaski – dentysto, znajdź różnicę

Dentysta i medycyna estetyczna? Naturalnie!

Francuska szkoła leczenia periimplantitis w ramach sesji Pierre Fabre

Licówka licówce nierówna. Dlaczego?

Ruch „antyendodontyczny” – co na to socjologia?

Bartosz Cerkaski: czy potrzebuję technologii cyfrowych?

ZAREJESTRUJ SIĘ NA KONGRES Dentysta w warunkach symulowanego zagrożenia życia pacjenta

Dodaj komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Popularne

To Top