Śledzę wiedzę

Media pod lupą Anny Kubicy-Gemel: kierunek nowoczesność

Scaling i root planing praktycznie

Stomatologia to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina medycyny. Już nikt chyba nie ma wątpliwości, że najnowsze technologie i metody leczenia, to już nie tylko marketingowy zbytek, ale realne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne w rękach stomatologa. Uznane i sprawdzone od lat metody lecznicze są oczywiście wciąż złotym standartem w wielu sytuacjach klinicznych, ważne jednak, aby nie pozostawać w tyle. Cieszy fakt, że prasa branżowa publikuje naprawdę szereg ciekawych teksów, w których każdy czytelnik odkryje coś nowego lub upewni się, że jest na właściwej drodze zawodowej. Zajrzyjmy do czasopism z ostatnich miesięcy.

„INSTRUMENTACJA POWIERZCHNI KORZENIA W RAMACH LECZENIA ZAPALENIA PRZYZĘBIA” Qiuntessence Periodontologia – Implanty (3/2017)

Zapalenie przyzębia to choroba społeczna. Oznacza to dla nas stomatologów, że duża grupa pacjentów wymaga leczenia periodontologicznego. Autorzy artykułu dokładnie przedstawili możliwości i ograniczenia zastosowanie narzędzi ręcznych (kiret, skalerów), skalerów dzwiękowych i ultradzwiękowych, piaskarek proszkowo-wodnych oraz lasera Er: YAG stosowanych w niechirurgicznym leczeniu periodontopatii. O ile laser wymaga dużego nakładu finansowego, to pozostałe narzędzia zapewne znajdują się w większości praktyk. Gorąco polecam ten tekst, gdyż zdrowe przyzębie to podstawa do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego we wszystkich dziedzinach stomatologii, a umiejętne zastosowanie i łączenie dostępnego instrumentarium jest kluczem do szczęśliwego finału terapii przyzębia. Leczenie choroby przyzębia na prawdę może być skuteczne – to bardzo dobra wiadomość dla naszych pacjentów.

„ODSŁONIĘCIE GRANICY PREPARACJI PRZED POBRANIEM WYCISKU” Quintessence dla lekarzy stomatologów, TOM XXV, (10/2017)

Każdy, kto rozpoczyna przygodę z protetyką stomatologiczną skupia się głównie na technice preparacji, kwalifikacji pacjenta, planie leczenia. Na końcu trzeba jednak pobrać dobry wycisk, a nie jest to czasami proste. W artykule dokładnie opisano rodzaje retrakcji mechanicznej i chemicznej dziąsła. Zwrócono także uwagę na znaczenie jakości uzupełnień tymczasowych. Polecam przeczytać cały tekst.

„DIAGNOSTYKA PIONOWYCH ZŁAMAŃ” Quintessence Endodoncja (3/2017)

Diagnostyka tytułowych złamań, to często trudny orzech do zgryzienia. Dochodzi do nich najczęściej w zębach martwych, często po leczeniu endodontycznym, na skutek strukturalnego zmęczenia kolagenu. W przeciwieństwie do pęknięć, pionowe złamania to rysy, które rozpoczynają się od wierzchołkowej lub środkowej części korzenia i przebiegają w kierunku korony. Inaczej umiejscawiają się pęknięcia (crack), te poszerzają się od strony koronowej w kierunku wierzchołka. Nadłamania umiejscawiają się natomiast od strony mezjalnej i dystalnej wzdłuż listwy brzeżnej, mogą znajdować się w zębinie i sięgać aż do miazgi.

Objawy pionowego złamania mogą być przez dłuższy czas mało specyficzne. Przy opukiwaniu pionowym/poziomym mogą pojawić się dolegliwości bólowe, ale nie muszą one wskazywać na złamanie. Na zdjęciu rtg często można zauważyć utrzymującą się lub nową zmianę okołowierzchołkową. Często jednak bywa tak, że zdjęcie rtg nie wykaże żadnych zmian, dlatego to dwuwymiarowe badanie w momencie powstawania złamania może nie wyjaśnić powodu zgłaszanych przez pacjenta objawów. Tomografia komputerowa zapewnia oczywiście lepszą diagnostykę i powinna być brana pod uwagę. Podczas badania sondą periodontologiczną szczeliny dziąsłowej można wyczuć zapadnięcie przy powierzchni korzenia, ale nie zawsze. W koło 35 procentach pojawiają się przetoki, które w przciwieństwie do przetok związanych z przewlekłym zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych umiejscawiają się od strony policzkowej lub językowej w obszarze dziąsła przyczepionego. Ostatecznie pozostaje tzw. diagnostyka zwiadowcza polegająca na chirurgicznym odsłonięciu obnażonego korzenia lub diagnostyce wewnątrzkoronowej celem potwierdzenia diagnozy.

Artykuł właściwie wyczerpuje rozważania na temat przyczyn i diagnostyki pionowych złamań. Świetne zdjęcia uzupełniają tekst czyniąc artykuł drogowskazem diagnostycznym w tego rodzaju zmianach. Jestem przekonana, że nawet doświadczony klinicysta odkryje w nim coś nowego.

„DOLEGLIWOŚCI PO LECZENIU ENDODONTYCZNYM. PRZYCZYNY, ZAPOBIEGANIE, KONTROLOWANIE” Quintessence Endodoncja (3/2017)

Ból pozabiegowy lub FLARE-UP (zaostrzenie), to najczęstszy i mało przyjemny objaw towarzyszący leczeniu endodontycznemu. Może być także powodem utraty zaufania pacjenta do lekarza i powodować obustronne niezadowolenia. Autorzy publikacji bardzo dokładnie omówili przyczyny omawianych dolegliwości, ale także przedstawili algorytm działań prewencyjnych.

Potencjalne czynniki wywołujące dolegliwości po zabiegach endodontycznych zostały podzielone na te zależne od pacjenta, takie jak: schorzenia ogólne, rodzaj zęba i pozycja w łuku, stan tkanek okołowierzchołkowych, stan miazgi, obraz radiologiczny, dolegliwości przedendodontyczne, czynniki psychologiczne oraz na czynniki zależne od leczenia: preparacja mechaniczna, długość robocza, poszerzenie chemiczne, obturacja, wkład lecznicy, single – visit lub multiple – visit, leczenie pierwotne czy powtórne, premedykacja systemowa. Omówione zostały także metody leczenia miejscowego oraz leczenie farmakologiczne systemowe. Nie sposób opisać dokładnie całego artykułu gdyż ilość informacji jest na prawdę duża. Dlatego zachęcam do lektury tego tekstu “od deski do deski”. Pamiętajmy, że omawiane dolegliwości mogą wystąpić nawet przy naszej największej dbałości zabiegowej i nie muszą oznaczać błędu lekarza. Najważniejsza jest tu jak rozmowa przedzabiegowa z pacjentem.

„REWITALIZACJA MIAZGI Z UŻYCIEM PREPARATU O DUŻEJ BIOZGODNOŚCI” Magazyn  Stomatologiczny (9/2017)

Urazy zębów stałych u młodych pacjentów nie należą do rzadkości, ale ich leczenie nie zdarza się każdego dnia. Warto zatem zapoznać się, powtórzyć sobie obecnie proponowany schemat postępowania.

Rewaskularyzacja, rewitalizacja miazgi, to metoda leczenia zębów stałych z niezakończonym rozwojem wierzchołka korzenia i martwą miazgą. Ma ona na celu pobudzanie korzenia do wzrostu na długość, pogrubienia ścian i uformowania wierzchołka. Stosowane do tej pory metody zapewniały apeksyfikację, ale nie powodowały wzrostu korzenia i pogrubienia jego ścian. W opisanej przez autorów metodzie algorytm postępowania przedstawia się następująco:

PIERWSZA WIZYTA

– podanie znieczulenia, izolacja z użyciem koferdamu, obfite i delikatne płukanie kanału podchlorynem sodu o niskim stężeniu a następnie płukanie NaCl lub EDTA

– osuszenie kanału i wprowadzenie do niego wodorotlenku wapnia lub pasty trójantybiotykowej, uszczelnienie 3-4 milimetrową warstwą opatrunku tymczasowego, pacjent zostaje umówiony za 1-4 tygodnie.

DRUGA WIZYTA

– jeśli występują objawy infekcji zakładamy ponownie pastę antybiotykową, jeśli natomiast nie stwierdzamy oznak zapalenia, postępujemy jak poniżej:

1) wykonanie znieczulenia preparatem bez środków obkurczających naczynia krwionośne , płukanie 17 procentowym EDTA, osuszenie kanału;

2) wywołanie krwawienia do kanału poprzez zranienie narzędziem endodontycznym tkanek okołowierzchołkowych. Jest to kluczowy  moment opisywanej metody zapewnia bowiem napływ krwi do kanału wraz z komórkami macierzystymi znajdującymi się w okolicy okołowierzchołkowej;

3) następnie należy pokryć skrzep materiałem biozgodnym (np.typu MTA ) i szczelnie zamknąć ubytek

Miarą powodzenia opisanej techniki jest pojawienie się w kanale tkanki miazgopodobnej, która zapewnia dalszy rozwój korzenia.

Opisany schemat postępowania jest zgodny z protokołem zalecanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Endodontyczne.

Artykuł zawiera przejrzystą tabelę wraz z dokładnym opisem koniecznych do wykonania w tytułowej metodzie czynności, jej ograniczenia, opis przypadku oraz wiele detail, z którymi warto się zapoznać. Osobiście znalazłam w tym artykule dużą dawkę wiedzy z zakresu endodoncji. Swietnie napisane, motywujące aż chciałoby się jak najszybciej przeprowadzić taką procedurę, ale oczywiście nie życzymy żadnemu młodemu pacjentowi takiego urazu.

„INNOWACYJNE TECHNIKI ZACHOWANIA POEKSTRAKCYJNEGO WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO: TISSUE MASTER CONCEPT (TMC) Quintessence Periodontologia – Implanty (3/2017)

Potencjał bioregeneracyjny utraconych zębów jest coraz częściej tematem wykładów, artykułów, badań, jest już także z powodzeniem wykorzystywany in vivo. Temat zapobiegania poekstrakcyjnemu zanikowi kości powraca w w/w tekście. Autorzy przedstawili metodę, w której fragmenty usuniętych zębów zostały replantowane, następnie po krótkim okresie gojenia ekstrudowane. Protokół leczenia wydaje się być prosty:

– atraumatyczna ekstrakcja zęba, tymczasowe umieszczenie go w roztworze NaCl

– resekcja korzenia 2 mm poniżej przyczepu nadwyrostkowych włókien kolagenowych

– leczenie endodontyczne

– replantacja do położenia pierwotnego i zabezpieczenie zębodołu szyną

– po 10 dniach gojenia wykonuje się ekstru na dł. 2 mm przez okres 2-5 dni co zapobieg pionowemu zanikowi kości

– po zakończonej ekstruzji korzeń zostaje zszynowany z sąsiednimi zębami na okres 8-10 tygodni, obserwuje się wtedy wypełnienie zębodołu tkanką kostną

Technika bazuje na naturalnych zdolnościach gojenia  i indukowanej przez ekstruzję regeneracji tkanek. Warto przeczytać.

„PODOKOSTNOWA MINIMALNIE INWAZYJNA ESTETYCZNA AUGMENTACJA WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO (SMART). NOWY STANDARD W REKONSTRUKCJI KOŚCI Quintessence Periodontologia – Implanty (3/2017)

Tradycyjne techniki sterowanej regeneracji kości są stosunkowo trudne technicznie i związane z występowaniem nierzadkich powikłań takich jak: niepełne zamknięcie rany pozabiegowej i dehiscencja tkanek miękkich, prowadzące do obnażenia błony zaporowej lub materiału augmentacyjnego. Głównym problemem opisanej techniki jest możliwy negatywny wpływ na estetykę tkanek miękkich – ryzyko powstania blizn czy zniekształceń śluzówkowo – dziąsłowych. W artykule opisana została minimalnie inwazyjna technika tunelowa GBR, która w wielu przypadkach klinicznych ma zastąpić tradycyjne techniki chirurgiczne. Opisano przypadki, w których wykorzystano technikę SMART u pacjentów z pojedynczymi lub częściowymi brakami zębowymi oraz przygotowywanych do leczenia implantologicznego.

W miejscach odległych od operowanego obszaru wykonuje się jedno lub kilka cięć, tak aby nie sięgały do szczeliny dziąsłowej, aż do kontaktu z kością. Następnie odwarstwiony zostaje płat pełnej grubości, nie wykonuje się dekortykacji ani penetracji do szpiku kostnego. W przygotowaną podokostnową niszę umieszcza się odpowiednią ilość materiału augmentacyjnego (autor zastosował materiał pochodzenia bydlęcego wraz z rekombinowanym ludzkim płytkopochodnym czynnikiem wzrostu rhPDGF-BB), odpowiednio go kształtuje, a cięcia pionowe zaszywa się szwami pojedynczymi. Ważne, aby przed przystąpieniem do zabiegu zbadać grubość tkanek miękkich. Jeśli jest mniejsza niż 2 mm – wymaga augmentacji.

Obserwacje pozabiegowe przedstawione przez dr Ernesto A. Lee są bardzo zadowalające, a sama technika zabiegu nie jest skomplikowana. Warto spróbować.

Bardzo ważnym aspektem tego artykułu jest, oprócz metodyki zabiegu, podkreślenie znaczenia okostnej w regeneracji kości. Wiadomo bowiem, że zawiera pewną populację komórek progenitorowych.

Ostatnie miesiące przyniosły oczywiście znacznie więcej ciekawych artykułów niż tylko te opisane w aktualnym ŚLEDZĘ WIEDZĘ. Zachęcam zatem do prenumeraty prasy branżowej różnych wydawnictw, naprawdę warto!

PS. Spotykamy się już w 2018 r. Chciałabym życzyć Wszystkim, oprócz zdrowia oczywiście, więcej czasu i trochę świętego spokoju. Zostawmy czasem telefony w gabinecie i po prostu celebrujmy każdą wolną chwilę. Cudownego Nowego Roku!

Lek. dent. Anna Kubica-Gemel – absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, lekarz stomatolog ze specjalizacją w dziedzinie periodontologii. Niespełniona tancerka, za to spełniona mama dwójki inspirujących dzieciaków i swoja osobista szefowa we własnym gabinecie dentystycznym. Uczestniczka licznych konferencji naukowych i kursów, ale największą wiedzę i doświadczenie zdobywa w kontaktach ze swoimi pacjentami , których wciąż szczerze lubi – po 15 latach pracy. Celebruje życie i chwyta każdy dzień.

Dodaj komentarz

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Popularne

To Top