Śledzę wiedzę

Media pod lupą Anny Kubicy-Gemel: przedwakacyjny przegląd prasy

Scaling i root planing praktycznie

Już zapewne wszyscy czujemy się jedną nogą na urlopie. Jedni dawno wykupili wczasy, inni wciąż szukają, a inni jeszcze nie zdecydowali na co obrać azymut. Zdaję sobie sprawę, że teraz jest czas na lekturę przewodników turystycznych, portali podróżniczych, a nie koniecznie prasy branżowej :-), tak wiele jednak ciekawych tekstów pojawiło się w ostatnich tygodniach, że nie sposób ich pominąć.

TECHNIKI EKSTRAKCJI CZĘŚCIOWEJ JAKO JEDNE Z TECHNIK ZAPOBIEGAJĄCYCH RESORPCJI KOŚCI (“Periodontologia Implanty”, Quintesence)

Resorpcja kości wyrostka zębodołowego na skutek utraty zębów jest bardzo dobrze poznanym zjawiskiem. Dochodzi do niej na skutek miejscowego zniszczenia kompleksu kości, wewnętrznej powierzchni zębodołu i ozębnej (BB-PDL). W artykule Howarda Gluckmana pt. „Leczenie z wykorzystaniem ekstrakcji częściowej; zachowanie konturów wyrostka zębodołowego w miejscu przęsła przy implantacji natychmiastowej”, (Quintesence; Periodontologia Implanty; nr 1 wiosna 2017 ) opisano trzy techniki zaliczane do metod PET- partial extraction therapies. Ich wspólnym elementem jest odcięcie korony zęba, którego nie da się odbudować i gdy wskazana jest ekstrakcja oraz zachowanie fragmentu lub całego korzenia tak by nie zniszczyć połączenia BB-PDL.

  1. Technika ROOT SUBMERGENCE

Ma ona na celu zachowanie wysokości wyrostka zębodołowego pod przęsłem przyszłego mostu (ząb bez zmian okołowierzchołkowych). Metodyka zabiegu jest następująca: koronę odcina się na poziomie brzegu wyrostka, powierzchnię korzenia kształtuje się  tak by uzyskać kształt wklęsły i następnie „zamyka” się pole zabiegowe najlepiej przeszczepem tkanki łącznej. Gojenie powinno trwać minimum 3 miesiące.

  1. Technika SOCKET SHIELD- stosowana przy implantacji natychmiastowej

Koronę odcina się 1 mm powyżej wyrostka zębodołowego a następnie przecina korzeń w płaszczyźnie podłużnej. Część wargową pozostawiamy a podniebienną usuwamy. Ewentualne zmiany okołowierzchołkowe należy wyłyżeczkować. Brzeg pozostawionej części korzenia kształtujemy tak by uzyskał kształt wklęsły. Następnie wprowadza się implant w pozycji dopodniebiennej a przestrzeń pomiędzy nim a korzeniem wypełnia się materiałem kościozastępczym.

  1. Technika PONTIC SHIELD

Jest to metoda identyczna z socket shield z tą różnicą, że do zębodołu wprowadza się wolnoresorbujący materiał kościozastępczy. Zębodół zaopatruje się przeszczepem tkanki łącznej. Gojenie tkanek powinno trwać min 3 miesiące, po tym okresie można zacząć wywierać ucisk celem kształtowania obszaru.

W piśmiennictwie opisano i udokumentowano badaniami długoczasowymi  wiele technik zachowania wyrostka i sami Państwo zapewne je stosujecie. Autorzy  podkreślają jednak, że pomimo bardzo obiecujących rezultatów opisanych metod PET ,należy wykazać więcej dowodów histologicznych i powodzeń długoczasowych.

WIEK PACJENTA JAKO KRYTERIUM W WYBORZE RODZAJU ODBUDOWY POJEDYNCZYCH BRAKÓW ZĘBOWYCH W ODCINKU PRZEDNIM (“Periodontologia Implanty”, Quintesence)

Uzupełnienie pojedynczego braku zęba w odcinku przednim, niezależnie od wieku, jest zawsze dużym wyzwaniem. Podczas gdy u osoby dorosłej, przy odpowiednich warunkach, implantacja wydaje się być rozwiązaniem z wyboru, tak u młodocianych pacjentów już niekoniecznie. Brak siekaczy, przy jednoczesnym braku próchnicy w obrębie zębów sąsiadujących można rekonstruować jednoskrzydłowymi mostami adhezyjnymi, a odpowiednio wymodelowane przęsło pozwala na długo zachować tkanki. Prof. Matthias Kern w artykule „ Mosty adhezyjne jako alternatywa dla pojedynczych rekonstrukcji na implancie w odcinku przednim-wiek jako kryterium” (Quintesence; Periodontologia Implanty; nr 1, wiosna 2017) świetnie opisuje to zagadnienie. Podkreśla , że u dzieci i młodzieży  wykonywanie rekonstrukcji na implantach w strefie estetycznej jest przeciwwskazaniem, ponieważ jeśli nawet wzrost poprzeczny szczęk będzie już zakończony, to wciąż ma miejsce niewielki wzrost pionowy. Mosty jednobrzeżne można wykonywać już u dzieci od 10 roku życia, ponieważ rekonstrukcje takie nie zaburzają rozwoju szczęk i nie stanowią przeszkody w ewentualnym leczeniu ortodontycznym. Dlatego też, autor zaleca w tytułowych przypadkach implantację dopiero od 25 roku życia. W artykule przedstawiono kilka świetnie udokumentowanych przypadków, także u osób dorosłych. Przy wykonywaniu podobnych uzupełnień bardzo ważny jest kształt przęsła. W artykule opisana jest także technika IMMEDIATE PONTIC. Polega ona na założeniu bezpośrednio po ekstrakcji mostu z tak wymodelowanym przęsłem, aby sięgało ono w głąb zębodołu. Zapewnia to dobre utrzymanie skrzepu, podparcie tkanek miękkich oraz bardzo dobre efekty estetyczne po wygojeniu. Gorąco polecam lekturę tego tekstu.

W wiosennym numerze „Periodontologia Implanty” (Quintesence), znajdziecie Państwo także ciekawe artykuły: Istvana A. Urbana pt. “Podparcie brodawki przez łącznik: podejście protetyczno-chirurgiczne w celu rekonstrukcji brodawki dziąsłowej” ; Leonardo Righeso pt. „Stabilizacja pierwotna implantów zębowych” oraz artykuły o implantacji z zastosowaniem nawigacji. Dla początkujących chirurgów tekst Stefana Ficki pt. „Cięcia i techniki płatowe w periodontologii”. Namawiam do lektury całego numeru.

RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA-MOŻLIWE POWIKŁANIA (Quintesence Dla Lekarzy Stomatologów, Tom XXV Kwiecień 2017)

Dzięki rozwojowi i propagowaniu technik mikrochirurgicznych coraz rzadziej dochodzi do powikłań podczas zabiegu resekcji. Z drugiej jednak strony coraz więcej lekarzy wykonuje te zabiegi dlatego uważam, że warto przeczytać artykuł Thomasa von Arx pt. „Powikłania w ramach resekcji wierzchołka korzenia” (Quintesence Dla Lekarzy Stomatologów, Tom XXV Kwiecień 2017), żeby z większą wyobraźnią sięgać po skalpel. Autor dokładnie opisuje możliwe komplikacje anatomiczne: perforacja błony śluzowej nosa, uszkodzenie pęczka naczyniowo-nerwowego canalis nasopalatinus, co może powodować przejściowe zaburzenia czucia, otwarcie zatoki szczękowej, uszkodzenie arteria coronaria palatine, która przebiega w bruździe podniebiennej, uszkodzenie nerwu bródkowego (podczas osteotomii tego obszaru zaleca się używania instrumentów piezochirurgicznych), uszkodzenie sąsiednich korzeni.

Jako powikłania techniczne autor opisuje nieprawidłową osteotomię, nieprawidłową resekcje wierzchołka korzenia, nieprawidłową preparacje wsteczną i nieprawidłowe wypełnienie wsteczne oraz pozostawienie obcego materiału.

Trzeba być także świadomym możliwych komplikacji pozabiegowych i metod ich leczenia. Ta wiedza pozwoli nam oczywiście prawidłowo zakończyć leczenie, ale także spokojnie spać. Po zabiegu resekcji może bowiem dojść do infekcji, zaburzenia czucia, dehiscencji rany, recesji brodawek oraz powstania blizn. Zachęcam do lektury, mnie ta wiedza już przydała się w międzyczasie.

DIGITAL SMILE DESIGN – WIZUALIZACJA WYNIKÓW LECZENIA, LECZENIE UŚMIECHU                   DZIĄSŁOWEGO (Quintesence dla lekarzy stomatologów, TOM XXV Kwiecień 2017)

DSD, czyli cyfrowe projektowanie uśmiechu, to temat obecny niemal na wszystkich konferencjach. DSD pozwala na opracowanie projektu leczenia stomatologicznego na podstawie informacji diagnostycznych i wkładu pacjenta oraz zapewnia wizualizacje prawdopodobnego wyniku końcowego. Jest zatem świetnym narzędziem do jak najlepszej komunikacji na płaszczyźnie lekarz -pacjent.  W artykule Richarda Trushkowsky’ego pt.” Cyfrowy Projekt Uśmiechu: wizualizacja wyniku leczenia za pomocą wydłużenia koron klinicznych i licówek ceramicznych u pacjentów z uśmiechem dziąsłowym” (Quintesence dla lekarzy stomatologów, TOM XXV Kwiecień 2017) znajdziecie Państwo wiele ciekawych informacji o samym DSD, ale także na temat typów uśmiechu dziąsłowego. Bez tej wiedzy nawet cyfrowe projektowanie nie wystarczy. Autor opisał także jakie czynniki wpływają na ogólnie rozumianą estetykę uśmiechu oraz co charakteryzuje najatrakcyjniejszy uśmiech kobiety i mężczyzny. Gorąco polecam.

JAK BEZPIECZNIE PRACOWAĆ LASERAMI (Magazyn Stomatologiczny)

Urządzenia laserowe cieszą się coraz większą popularnością w stomatologii. Ich zastosowanie umożliwia podwyższenie standardów pracy i zapewnia wiele korzyści dla pacjenta i dla lekarza. Pamiętajmy, że urządzenia laserowe stosowane przez dentystów należą do III i IV klasy, czyli najbardziej niebezpiecznych. Konieczne zatem jest przestrzeganie standardów pracy tymi urządzeniami. O możliwych powikłaniach i pisze w swoim artykule Renata Samulak-Zielińska „Zasady bezpiecznej pracy laserami stomatologicznymi„ (“Magazyn Stomatologiczny” nr 4, kwiecień 2017). Autorka zwraca szczególną uwagę na zagrożenia dla oczu, ryzyko uszkodzenia skóry oraz powstawanie często niewidocznych oparów i dymu, które mogą drażnić drogi oddechowe. Warto przeczytać ponieważ potencjalne powikłania mogą być poważne i nieodwracalne.

BRODAWCZAKI – MOŻLIWA TRANSFORMACJA W KIERUNKU RAKA PŁASKONABŁONKOWEGO (“Magazyn Stomatologiczny”)

Brodawczaki są czwartą z najczęściej występujących zmian na błonie śluzowej jamy ustnej. Są to zmiany ograniczone, rozrostowe pochodzenia nabłonkowego o kalafiorowatej lub brodawkowatej strukturze powierzchni. Ich etiologia nie jest do końca poznana, uważa się jednak że jest związana z infekcją wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Fakt, iż możliwa jest transformacja nowotworowa brodawczaka powinien nas w szczególny sposób uwrażliwić na wczesne rozpoznanie i leczenie tych zmian. W kwietniowym numerze “Magazynu Stomatologicznego” ukazał się artykuł pt. „Warianty kliniczne i histologiczne brodawczaków jamy ustnej” autorstwa Anny Dudko, Marcina Adamieckiego, Ewy Sieńko oraz Sebastiana Kłoska. Przedstawiono w nim cztery przypadki kliniczne brodawczaków jamy ustnej o różnej lokalizacji i wyglądzie. Artykuł w sposób bardzo jasny i przejrzysty opisuje etiologie, obraz kliniczny i leczenie tych zmian. Polecam ten tekst wszystkim stomatologom. Pamiętajmy, że liczba nowotworów jamy ustnej rośnie, także u coraz młodszych pacjentów. Mamy obowiązek uczestniczyć w profilaktyce przeciwnowotworowej, badajmy zatem dokładnie błonę śluzową jamy ustnej i nie omijajmy wszelkich artykułów na ten temat. Możemy uratować czyjeś życie.

KRIOTERAPIA DLA STOMATOLOGÓW (“Magazyn Stomatologiczny”)

Większość dentystów odczuwa dolegliwości bólowe związane z narządem ruchu. Pozycja, w której pracujemy, powoduje wzmożone napięcie mięśniowe oraz zwiększoną kompresję powierzchni stawowych. Doprowadzić to może do do takich schorzeń jak: zespół cieśni nadgarstka, łokieć tenisisty, boczne skrzywienie kręgosłupa czy dyskopatie i zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych. Małgorzata Dymitrowicz i Paweł Zaborowski w artykule pt. „Zastosowanie niskich temperatur w profilaktyce i leczeniu lekarzy dentystów” (“MS” , kwiecień 2017) omawiają wskazania i rodzaje tych zabiegów. Nigdy nie jest za późno żeby zrobić coś dla siebie.

Na koniec luźna uwaga. Myśląc o wakacjach zawsze pragnę odkrywać miejsca, których jeszcze nie widziałam ale tęsknię za tymi , które dobrze znam, kocham i zawsze tam wracam…

Lubisz wracać tam gdzie byłaś już

Pod ten balkon pełen pnących róż,

Na uliczki te znajome tak.

Do znajomych drzwi

Pukać myśląc, czy

Czy nie stanie w nich czasami

Tamten chłopak ze skrzypcami…” :-((

Życzę wszystkim wspaniałego wypoczynku i do zobaczenia na CEDE 2017, prawdopodobnie najlepszym wydarzeniu branżowym w tej części świata :-))

Lek. dent. Anna Kubica-Gemel – absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, lekarz stomatolog ze specjalizacją w dziedzinie periodontologii. Niespełniona tancerka, za to spełniona mama dwójki inspirujących dzieciaków i swoja osobista szefowa we własnym gabinecie dentystycznym. Uczestniczka licznych konferencji naukowych i kursów, ale największą wiedzę i doświadczenie zdobywa w kontaktach ze swoimi pacjentami , których wciąż szczerze lubi – po 15 latach pracy. Celebruje życie i chwyta każdy dzień.

Dodaj komentarz

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Popularne

To Top