Edukacja

Konferencja im. Michała Kłopotowskiego – lista laureatów

Konferencja im. Michała Kłopotowskiego

W dniach 31 marca i 1 kwietnia 2017 roku w salach Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego. Liczymy, że część prac zostanie zaprezentowana także podczas sesji „Naukowy Zawrót Głowy – nowości w nauce” (16 września, Kongres Unii Stomatologii Polskiej, CEDE 2017). 

Konferencja ta odbywa się na cześć Michała Kłopotowskiego, który w latach 70-tych studiował stomatologię na naszej uczelni. Był młodym ambitnym naukowcem, który zdobył wiele nagród i wyróżnień. Niestety choroba i nagła śmierć w 1976 roku uniemożliwiły mu dalsza karierę. Kierownik Zakładu Protetyki (w latach 1985-1993) prof. Włodzimierz Józefowicz dla uczczenia jego pamięci zainicjował Konferencję nadając jej imię Michała Kłopotowskiego. Konferencja ta jest organizowana od ponad 40 lat przez Zakład Protetyki Stomatologicznej UM w Łodzi. Odbywa się cyklicznie co dwa lata. Obecnie Konferencja ma wymiar Międzynarodowy. Jest najstarszą, największą i najbardziej prestiżową Konferencją tego typu w Polsce. W jej ramach prezentowane są naukowe osiągnięcia studentów i młodych stomatologów.

Konferencja im. Michała Kłopotowskiego

Konferencja im. Michała Kłopotowskiego

Organizatorami Jubileuszowej XX Konferencji był Zakład Protetyki Stomatologicznej UM w Łodzi pod kierownictwem prof. dr hab. Beaty Dejak, studenci z PTSS oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Konferencja została objęta patronatem naukowym przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Prof. dr hab. n. med. Radzisława Kordka. Patronat medialny nad Konferencją, kontynuując tradycje lat poprzednich, objął Med Tour Press International Sp. z o.o., wydawca „Stomatologii Współczesnej”.

Miejscem spotkaniabyło nowoczesne, wspaniale wyposażone Centrum Kliniczno – Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  Ceremonię otwarcia prowadziła prof. Beata Dejak, a swoją obecnością zaszczycili Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UM w Łodzi Profesor Lucyna Woźniak oraz Prodziekani Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego  dr hab. Monika Łukomska i prof. Joanna Szczepańska. Udział wzięli także goście z Lwowskiego Państwowego Medycznego Uniwersytetu dyrektor prof. Włodzimierz Szybiński i prof. Włodzimierz  Olekcinowicz.

Podczas tegorocznej Konferencji zaprezentowano 79 prac, w tym 52 badawczych i 27 poglądowych. W trakcie ośmiu sesji swoje prace prezentowali prelegenci Uniwersytetów Medycznych z Łodzi, Warszawy, Krakowa, Poznania, Białegostoku, Lublina, Wrocławia, Śląskiego UM, a także goście zza granicy- z Ukrainy i Czech.

Wystąpienia oceniane były przez dwa zespoły jury, w skład których weszli: prof. dr hab. Beata Dejak (Zakład Protetyki Stomatologicznej UM w Łodzi), prof. dr hab. Tomasz Konopka (Klinika Periodontologii UM we Wrocławiu), prof. dr hab. Bogumiła Frączak (Zakład Protetyki UM w Szczecinie), dr hab. Janusz Borowicz (Zakład Protetyki Stomatologicznej AM w Lublinie), prof.  dr hab. Halina Pawlicka (Zakład Endodoncji UM w Łodzi), dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz – Rzepkowska (Zakład Stomatologii Zachowawczej UM w Łodzi), prof. dr hab. Joanna Szczepańska (Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi), dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Pawłowska (Zakład Ortodoncji UM w Łodzi), dr hab. Monika Łukomska  – Szymańska (Zakład Stomatologii Ogólnej UM w Łodzi), prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz (Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Łodzi), dr hab. prof. nadzw. Annie Janas-Naze  (Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi), dr hab. prof. nadzw. Sebastian Kłosek (Zakład Patomorfologii Stomatologicznej przy Zakładzie Patologii Jamy Ustnej UM w Łodzi), prof. dr hab. inż. n. tech. Leszek Klimek (Zakład Technik Dentystycznych UM w Łodzi), dr hab. Natalia Lewkowicz (Zakład Periodontologii UM w Łodzi), dr AleksandrzaUlatowskia-Palatyńskia (Zakład  Endodoncji  UM w Łodzi).

Konferencja im. Michała Kłopotowskiego – nagrody:

Sesja prac kliniczno – badawczych:

I miejsce:

Anna Dejak, Aneta Gliszczyńska, Aleksandra Kapiczke:

„Porównanie wartości kątów stawowych uzyskanych na podstawie badania arcusdigma i rejestratów zwarcia w artykulatorzeprotar 7”
Koło naukowe przy Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM w Łodzi
Kierownik zakładu: prof. dr hab. Beata Dejak
Opiekun pracy: prof. dr hab. Beata Dejak

II miejsce

Bartosz Bienias:

„Badanie wytrzymałości mechanicznej tworzywa akrylowego zbrojonego włóknami szklanymi, włóknami węglowymi, włóknami aramidowymi”

 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM

 Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Leopold Wagner

 Opiekun pracy: dr n. med. Wojciech Michalski

III miejsce

Krystyna Kabacińska:

„Stopień usunięcia zębiny kanałowej narzędziami maszynowymi SAF na podstawie oceny skanów tomografii komputerowej wiązki stożkowej. Badania wstępne”

 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Endodoncji UM w Łodzi

 Kierownik zakładu: dr n.med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska

 Opiekun pracy: dr n.med. Katarzyna Olczak

Wyróżnienia:

  1. Karolina Krupińska: „Ocena wpływu środków do higieny protez ruchomych na własności mechaniczne wybranych tworzyw akrylowych – na podstawie badań pilotażowych”

 Studenckie Koło Naukowe Katedry Protetyki Stomatologicznej UJ-CM w Krakowie

 Kierownik katedry: dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska

 Opiekun pracy:  dr n. med. Andrzej Gala

  1. Maciej Jabłoński, Agnieszka Nowak: „Zalecana a rzeczywista długość części korzeniowej wkładów koronowo – korzeniowych lanych w badaniach RTG”

 Studenckie Koło Naukowe  Katedry i Zakładu Protetyki PUM w Szczecinie

 Kierownik zakładu: prof. zw. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak

 Opiekun pracy: dr n. med. Edward Kijak

  1. Elżbieta Kłosowska, Agnieszka Drożdżyńska: „Infiltracja żywicą jako małoinwazyjna metoda leczenia białych plam: opis przypadku”

 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej WUM

 Kierownik zakładu: dr hab. n. med Agnieszka Mielczarek

 Opiekun pracy: lek. dent. Karolina Obroniecka

Sesja prac poglądowych: 

I miejsce ex aequo

Krystyna Piela „Atorvastatin – a novel anti-inflammatory and immunomodulatory agent in periodontitis?”:

Koło naukowe przy Zakładzie Patomorfologii Stomatologicznej przy Zakładzie Patologii Jamy Ustnej UM w Łodzi

Kierownik zakładu: prof. nadzw. dr hab. n. med. Sebastian Kłosek

Opiekun pracy: dr n .med. A. Dudko, lek. dent. M. Adamiecki

Justyna Kucner, Ewa Płuska: „Autotransplantacja zębów dojrzałych i niedojrzałych – ocena porównawcza”

Koło naukowe przy Zakładzie Patomorfologii Stomatologicznej przy Zakładzie Patologii Jamy Ustnej UM w Łodzi

Kierownik zakładu: prof. nadzw. dr hab. n. med. Sebastian Kłosek

Opiekun pracy: dr n .med. A. Dudko, lek. dent. M. Adamiecki

II miejsce

Maciej Borowicz, Stanisław Pudzianowski: „Zmiana właściwości mechanicznych akrylu modyfikowanego nanosrebrem”

Studenckie Koło Naukowe Zakładu Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie

Kierownik zakładu: dr hab. n. med. Janusz Borowicz

Opiekun pracy: dr n. med. Leszek Szalewski

III miejsce         

Natalia Grygorowicz, Konrad Kudła, Michał Trzos, Bartosz Zimnoch: „Plastrowanie dynamiczne w stomatologii”

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej  UM w Łodzi

Kierownik zakładu: prof. Anna Janas-Naze

Opiekun pracy: lek. dent. Aleksandra Szczepkowska

Wyróżnienia:

  1. YarynaSemczyszyn, LesickiyMarkiyan „Zbyt wczesne usuwanie zębów trzonowych mlecznych jako czynnik ryzyka powstania wad zgryzu”

 Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny imienia Danyła Halickiego

 Kierownik zakładu: Zimenkovsky B.S.

 Opiekun pracy: prof., dr. hab. Bezwuszko E.W,  dr hab. Czuchraj N.L.

  1. Maja Rakowska, Izabela Zieniewska, Artur Keller „Nanotechnologia w stomatologii – współczesne panaceum?”

Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Biochemii Stomatologicznej” przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej UM w Bialymstoku

 Kierownik zakładu: prof. dr hab. n. med. Danuta Waszkiel

 Opiekun pracy: Mateusz Maciejczyk, Anna Zalewska

Autorzy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów Konferencji – firmy 3M ESPE, Kavo, Colgate-Palmolive, Oral-B oraz Exactus. Po wygłoszeniu prac odbyła się impreza integracyjna w klubie „Siódemki” na ul. Piotrkowskiej 77, na której studenci i członkowie jury wspólnie bawili się do późnych godzin nocnych.

Zarówno prelegenci, jak i członkowie jury, jednym głosem uznali, że XX Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa im. M. Kłopotowskiego stała na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, jak i organizacyjnym.

 Autorzy sprawozdania:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Prof. dr hab. Beata Dejak

Dr Katarzyna Góra

Lek. dent.  Borys Tomikowski

Dodaj komentarz

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Popularne

To Top