Edukacja

Konferencja im. Michała Kłopotowskiego – lista laureatów

Konferencja im. Michała Kłopotowskiego

W dniach 31 marca i 1 kwietnia 2017 roku w salach Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego. Liczymy, że część prac zostanie zaprezentowana także podczas sesji „Naukowy Zawrót Głowy – nowości w nauce” (16 września, Kongres Unii Stomatologii Polskiej, CEDE 2017). 

Konferencja ta odbywa się na cześć Michała Kłopotowskiego, który w latach 70-tych studiował stomatologię na naszej uczelni. Był młodym ambitnym naukowcem, który zdobył wiele nagród i wyróżnień. Niestety choroba i nagła śmierć w 1976 roku uniemożliwiły mu dalsza karierę. Kierownik Zakładu Protetyki (w latach 1985-1993) prof. Włodzimierz Józefowicz dla uczczenia jego pamięci zainicjował Konferencję nadając jej imię Michała Kłopotowskiego. Konferencja ta jest organizowana od ponad 40 lat przez Zakład Protetyki Stomatologicznej UM w Łodzi. Odbywa się cyklicznie co dwa lata. Obecnie Konferencja ma wymiar Międzynarodowy. Jest najstarszą, największą i najbardziej prestiżową Konferencją tego typu w Polsce. W jej ramach prezentowane są naukowe osiągnięcia studentów i młodych stomatologów.

Konferencja im. Michała Kłopotowskiego

Konferencja im. Michała Kłopotowskiego

Organizatorami Jubileuszowej XX Konferencji był Zakład Protetyki Stomatologicznej UM w Łodzi pod kierownictwem prof. dr hab. Beaty Dejak, studenci z PTSS oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Konferencja została objęta patronatem naukowym przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Prof. dr hab. n. med. Radzisława Kordka. Patronat medialny nad Konferencją, kontynuując tradycje lat poprzednich, objął Med Tour Press International Sp. z o.o., wydawca „Stomatologii Współczesnej”.

Miejscem spotkaniabyło nowoczesne, wspaniale wyposażone Centrum Kliniczno – Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  Ceremonię otwarcia prowadziła prof. Beata Dejak, a swoją obecnością zaszczycili Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UM w Łodzi Profesor Lucyna Woźniak oraz Prodziekani Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego  dr hab. Monika Łukomska i prof. Joanna Szczepańska. Udział wzięli także goście z Lwowskiego Państwowego Medycznego Uniwersytetu dyrektor prof. Włodzimierz Szybiński i prof. Włodzimierz  Olekcinowicz.

Podczas tegorocznej Konferencji zaprezentowano 79 prac, w tym 52 badawczych i 27 poglądowych. W trakcie ośmiu sesji swoje prace prezentowali prelegenci Uniwersytetów Medycznych z Łodzi, Warszawy, Krakowa, Poznania, Białegostoku, Lublina, Wrocławia, Śląskiego UM, a także goście zza granicy- z Ukrainy i Czech.

Wystąpienia oceniane były przez dwa zespoły jury, w skład których weszli: prof. dr hab. Beata Dejak (Zakład Protetyki Stomatologicznej UM w Łodzi), prof. dr hab. Tomasz Konopka (Klinika Periodontologii UM we Wrocławiu), prof. dr hab. Bogumiła Frączak (Zakład Protetyki UM w Szczecinie), dr hab. Janusz Borowicz (Zakład Protetyki Stomatologicznej AM w Lublinie), prof.  dr hab. Halina Pawlicka (Zakład Endodoncji UM w Łodzi), dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz – Rzepkowska (Zakład Stomatologii Zachowawczej UM w Łodzi), prof. dr hab. Joanna Szczepańska (Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi), dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Pawłowska (Zakład Ortodoncji UM w Łodzi), dr hab. Monika Łukomska  – Szymańska (Zakład Stomatologii Ogólnej UM w Łodzi), prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz (Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Łodzi), dr hab. prof. nadzw. Annie Janas-Naze  (Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi), dr hab. prof. nadzw. Sebastian Kłosek (Zakład Patomorfologii Stomatologicznej przy Zakładzie Patologii Jamy Ustnej UM w Łodzi), prof. dr hab. inż. n. tech. Leszek Klimek (Zakład Technik Dentystycznych UM w Łodzi), dr hab. Natalia Lewkowicz (Zakład Periodontologii UM w Łodzi), dr AleksandrzaUlatowskia-Palatyńskia (Zakład  Endodoncji  UM w Łodzi).

Konferencja im. Michała Kłopotowskiego – nagrody:

Sesja prac kliniczno – badawczych:

I miejsce:

Anna Dejak, Aneta Gliszczyńska, Aleksandra Kapiczke:

„Porównanie wartości kątów stawowych uzyskanych na podstawie badania arcusdigma i rejestratów zwarcia w artykulatorzeprotar 7”
Koło naukowe przy Zakładzie Protetyki Stomatologicznej UM w Łodzi
Kierownik zakładu: prof. dr hab. Beata Dejak
Opiekun pracy: prof. dr hab. Beata Dejak

II miejsce

Bartosz Bienias:

„Badanie wytrzymałości mechanicznej tworzywa akrylowego zbrojonego włóknami szklanymi, włóknami węglowymi, włóknami aramidowymi”

 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM

 Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Leopold Wagner

 Opiekun pracy: dr n. med. Wojciech Michalski

III miejsce

Krystyna Kabacińska:

„Stopień usunięcia zębiny kanałowej narzędziami maszynowymi SAF na podstawie oceny skanów tomografii komputerowej wiązki stożkowej. Badania wstępne”

 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Endodoncji UM w Łodzi

 Kierownik zakładu: dr n.med. Aleksandra Palatyńska-Ulatowska

 Opiekun pracy: dr n.med. Katarzyna Olczak

Wyróżnienia:

  1. Karolina Krupińska: „Ocena wpływu środków do higieny protez ruchomych na własności mechaniczne wybranych tworzyw akrylowych – na podstawie badań pilotażowych”

 Studenckie Koło Naukowe Katedry Protetyki Stomatologicznej UJ-CM w Krakowie

 Kierownik katedry: dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska

 Opiekun pracy:  dr n. med. Andrzej Gala

  1. Maciej Jabłoński, Agnieszka Nowak: „Zalecana a rzeczywista długość części korzeniowej wkładów koronowo – korzeniowych lanych w badaniach RTG”

 Studenckie Koło Naukowe  Katedry i Zakładu Protetyki PUM w Szczecinie

 Kierownik zakładu: prof. zw. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak

 Opiekun pracy: dr n. med. Edward Kijak

  1. Elżbieta Kłosowska, Agnieszka Drożdżyńska: „Infiltracja żywicą jako małoinwazyjna metoda leczenia białych plam: opis przypadku”

 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej WUM

 Kierownik zakładu: dr hab. n. med Agnieszka Mielczarek

 Opiekun pracy: lek. dent. Karolina Obroniecka

Sesja prac poglądowych: 

I miejsce ex aequo

Krystyna Piela „Atorvastatin – a novel anti-inflammatory and immunomodulatory agent in periodontitis?”:

Koło naukowe przy Zakładzie Patomorfologii Stomatologicznej przy Zakładzie Patologii Jamy Ustnej UM w Łodzi

Kierownik zakładu: prof. nadzw. dr hab. n. med. Sebastian Kłosek

Opiekun pracy: dr n .med. A. Dudko, lek. dent. M. Adamiecki

Justyna Kucner, Ewa Płuska: „Autotransplantacja zębów dojrzałych i niedojrzałych – ocena porównawcza”

Koło naukowe przy Zakładzie Patomorfologii Stomatologicznej przy Zakładzie Patologii Jamy Ustnej UM w Łodzi

Kierownik zakładu: prof. nadzw. dr hab. n. med. Sebastian Kłosek

Opiekun pracy: dr n .med. A. Dudko, lek. dent. M. Adamiecki

II miejsce

Maciej Borowicz, Stanisław Pudzianowski: „Zmiana właściwości mechanicznych akrylu modyfikowanego nanosrebrem”

Studenckie Koło Naukowe Zakładu Protetyki Stomatologicznej UM w Lublinie

Kierownik zakładu: dr hab. n. med. Janusz Borowicz

Opiekun pracy: dr n. med. Leszek Szalewski

III miejsce         

Natalia Grygorowicz, Konrad Kudła, Michał Trzos, Bartosz Zimnoch: „Plastrowanie dynamiczne w stomatologii”

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej  UM w Łodzi

Kierownik zakładu: prof. Anna Janas-Naze

Opiekun pracy: lek. dent. Aleksandra Szczepkowska

Wyróżnienia:

  1. YarynaSemczyszyn, LesickiyMarkiyan „Zbyt wczesne usuwanie zębów trzonowych mlecznych jako czynnik ryzyka powstania wad zgryzu”

 Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny imienia Danyła Halickiego

 Kierownik zakładu: Zimenkovsky B.S.

 Opiekun pracy: prof., dr. hab. Bezwuszko E.W,  dr hab. Czuchraj N.L.

  1. Maja Rakowska, Izabela Zieniewska, Artur Keller „Nanotechnologia w stomatologii – współczesne panaceum?”

Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Biochemii Stomatologicznej” przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej UM w Bialymstoku

 Kierownik zakładu: prof. dr hab. n. med. Danuta Waszkiel

 Opiekun pracy: Mateusz Maciejczyk, Anna Zalewska

Autorzy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów Konferencji – firmy 3M ESPE, Kavo, Colgate-Palmolive, Oral-B oraz Exactus. Po wygłoszeniu prac odbyła się impreza integracyjna w klubie „Siódemki” na ul. Piotrkowskiej 77, na której studenci i członkowie jury wspólnie bawili się do późnych godzin nocnych.

Zarówno prelegenci, jak i członkowie jury, jednym głosem uznali, że XX Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa im. M. Kłopotowskiego stała na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, jak i organizacyjnym.

 Autorzy sprawozdania:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Prof. dr hab. Beata Dejak

Dr Katarzyna Góra

Lek. dent.  Borys Tomikowski

ZAREJESTRUJ SIĘ
Dodaj komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Popularne

To Top