Wystawa

Gwiazdy CEDE – internetowe głosowanie zastąpi Grand Prix

Już od marca wystawcy CEDE 2017 będą mogli zgłaszać swoje produkty na konkurs Gwiazdy CEDE, który zastępuje zasłużone dla branży Grand Prix. Internetowe głoso­wanie publiczności rozpocz­nie się 1 czerwca i zakończy dopiero pod koniec pierw­szego dnia CEDE.

Ideą konkursu Gwiazdy CEDE jest wyłonie­nie najlepszych, najciekaw­szych, najpraktyczniejszych – w opinii środowiska sto­matologicznego – produktów dostępnych na polskim ryn­ku w czterech kategoriach: sprzęt, materiały, profilak­tyka, IT i edukacja. Nowa formuła daje producentom i dystrybutorom szansę dłu­gofalowej, nawet kilkumie­sięcznej promocji produktu. Co najważniejsze, los zwy­cięzców nie będzie już uza­leżniony wyłącznie od jury – ulubione produkty wskażą stomatolodzy, technicy, hi­gienistki czy asystentki.

Udział w konkursie (dla zgłaszających i głosujących) Gwiazdy CEDE jest bezpłatny. Producent lub dystrybutor może zgłosić (online, przez Panel Wystaw­cy od 1 marca do 30 maja) maksymalnie jeden produkt w jednej kategorii. Głos bę­dzie można oddać wyłącznie po odwiedzeniu strony www.cedenews.pl i zarejestrowa­niu się w panelu użytkowni­ka. Uczestnicy mogą oddać jeden głos w jednej tylko ka­tegorii lub oddać po jednym głosie w każdej z kategorii. System umożliwia wyłącz­nie jednokrotne wskazanie faworyta.

Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się 14 września 2017 r. o godz. 18.00 podczas uroczystości w pa­sażu pomiędzy pawilonami. Nagrodą dla zgłaszających zwycięskie produkty w po­szczególnych kategoriach będą pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Dodatkowo, zwycięskie produkty będą zaprezentowane 15 i 16 wrze­śnia (2 i 3 dzień CEDE 2017) w specjalnie oznaczonej stre­fie w pasażu pomiędzy pawi­lonami 7, 7A, 8, 8A.

Szczegóły konkursu do­stępne w regulaminie (pobierz)

Jak zgłosić produkt do konkursu?

Produkty można zgłaszać wyłącznie korzystając z formularza on-line dostępnego w Panelu Wystawcy na stronie www.cede.pl (zakładka: Wystawcy / Panel Wystawcy).

Uwaga: Formularz zgłoszeniowy  jest  dostępny wyłącznie dla zarejestrowanych wystawców. Takich, którzy zarezerwowali powierzchnię wystawienniczą oraz dokonali wpłaty i otrzymali potwierdzenie zawierające numer referencyjny.

CEDE to najważniejsza wystawa stomatologiczna w Centralnej i Wschodniej Europie. Każdego roku w Poznaniu prezentuje swoją ofertę kilkaset firm z całego świata. CEDE odwiedza kilkanaście tysięcy osób.

W 2017 r. CEDE będzie towarzyszył Kongres Unii Stomatologii Polskiej. W prace nad przygotowaniem programu naukowego Kongresu zaangażowali się wybitni przedstawiciele najważniejszych dziedzin stomatologii oraz nauk pokrewnych. Przewodniczącą Rady Naukowej Kongresu jest prof. Marzena Dominiak. Pełny program Kongresu Unii Stomatologii Polskiej dostępny jest na www.cede.pl.

ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze

Komentarze

  1. Pingback: Zobacz, kto (już) zgłosił się do konkursu Gwiazdy CEDE

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Popularne

To Top