Edukacja

„Ciekawe przypadki w stomatologii” – tematy sesji

„Ciekawe przypadki w stomatologii” – tematy sesji

Sesja „Ciekawe przypadki w stomatologii” w ramach Kongresu Unii Stomatologii Polskiej (CEDE 2017, 14-16 września) udowadnia, że nawet pozornie wyglądający ząb zatrzymany (np. trzeci trzonowy) ze względu na swoją anatomię i położenie może stanowić trudny, a zarazem ciekawy przypadek zabiegu oraz diagnostyki.

Sesja „Ciekawe przypadki w stomatologii” to osiem prezentacji dziewięciu praktyków. Każda będzie trwała 30-60 minut. Przewodniczącym sesji jest dr n. med. Wojciech Bednarz.

DBI – diagnostyka i leczenie

Natalia DoroszLek. dent. Natalia Dorosz przedstawi dwa przypadki kliniczne przedstawiające diagnostykę i leczenie zmian wyspy kostnej zbitej (DBI – Dense Bone Island), która jest idiopatycznym, ektopowo występującym ogniskiem dojrzałej kości korowej w obrębie kości gąbczastej. Częstość występowania tego rodzaju zmian ocenia się na 2,3 – 8%. Może występować w okolicy wierzchołków korzeni zębów, pomiędzy korzeniami, lub z dala od zębów, przede wszystkim w rejonie zębów przedtrzonowych  i trzonowych żuchwy.

– Większość zmian tego typu jest bezobjawowa i postępowanie w przypadku rozpoznania ogranicza się do obserwacji. Wskazaniami do podjęcia leczenia chirurgicznego są incydentalnie występujące dolegliwości bólowe, których nie można powiązać z  inną patologią – zauważa Natalia Dorosz.

Rekonstrukcja 26 zębów z wykorzystaniem gabinetowego zestawu CAD/CAM CEREC

Wojciech GrzebieluchDr n. med. Wojciech Grzebieluch przedstawi przypadek pacjenta (40 l.) z zawansowanym starciem zębów i obniżeniem wysokości zwarcia, u którego rekonstrukcję 26 zębów przeprowadził z wykorzystaniem gabinetowego zestawu CAD/CAM CEREC.

– Obecnie stosowanie systemów CAD/CAM jest standardem, jednak w większości przypadków proces cyfrowy jest poprzedzony konwencjonalnym wyciskiem. Stały rozwój technologii i wprowadzanie na rynek nowych modeli skanerów wewnątrzustnych dowodzi, że przyszłość wycisków będzie w pełni cyfrowa – przekonuje autor prezentacji.

Problemy diagnostyczne i lecznicze w chirurgii wyrostka zębodołowego

Dr n. med. Tadeusz MorawiecDrugą część sesji „Ciekawe przypadki w stomatologii” rozpocznie dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec. Celem jego pracy jest przedstawienie współczesnych sposobów diagnostycznych, przypadków obrazujących szeroki panel zabiegów chirurgii stomatologicznej, od sposobów znieczulenia miejscowego, do zabiegów odtwórczych tkanki kostnej z wykorzystaniem współczesnych  technik zabiegowych, oraz możliwych występujących powikłań.

– Prawidłowa diagnostyka kliniczna i radiologiczna jest kluczowym elementem w rozpoznawaniu i planowaniu leczenia operacyjnego w zakresie wyrostka zębodołowego szczęki i części zębodołowej żuchwy zarówno u dorosłych jak i u dzieci – uważa dr Morawiec.

Wykorzystanie autogennych czynników wzrostu w regeneracji defektów kostnych po zabiegach chirurgicznych

Maciej Wrzoł

Prezentacja lek. dent. Macieja Wrzoła opierać będzie się na historii pacjentów leczonych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej SUM w Bytomiu z powodu zapalnych zębopochodnych torbieli wyrostka zębodołowego szczęki.

– W określonych przypadkach ubytki kostne powstałe po zabiegu cystectomii są na tyle duże, iż celem zapewnienia optymalnego gojenia, wymagają regeneracji kości. W piśmiennictwie znaleźć można liczne doniesienia na temat procedur regeneracji defektów kości z użyciem autologicznej masy bogatopłytkowej (PRP), jako uzupełnienie przeszczepów kostnych. Najczęściej stosowanym heterogennym biomateriałem jest kość bydlęca, jednak jej wadą jest to, że jest jedynie osteokondukcyjna. Stosując zatem przeszczepy heterogenne, istotnym może się okazać uzupełnienie ich o czynniki wzrostu (GF). Jedną z takich metod może być użycie własnej krwi pacjenta, oddzielenie osocza bogato płytkowego (PRP) i autologicznych czynników wzrostu (GF) oraz połączenie ich z materiałem osteokondukcyjnym. Opisy zabiegów będą przedstawione również w akspekcie parametrów biochemicznych śliny (antyoksydanty) – tłumaczy Maciej Wrzoł.

Aspekt funkcjonalny i estetyczny kompleksowej rehabilitacji narządu żucia

Studium przypadku: Aspekt funkcjonalny i estetyczny kompleksowej rehabilitacji narządu żuciaPrezentacja autorstwa dr n. med. Anety Grochowiny oraz dr n. med. Tomasza Marii Kercza pokazuje krok po kroku cały trwający 18 miesięcy proces leczenia i jest zilustrowana setkami dobrej jakości fotografii oraz filmów z przeprowadzonych zabiegów (m.in. implantacja, przeszczep dziąsła, preparacja pod korony pełnoceramiczne i licówki, wyciski cyfrowe). W prezentacji zostanie przedstawiony aspekt funkcjonalny i estetyczny kompleksowej rehabilitacji narządu żucia, począwszy od szczegółowej diagnostyki CBCT, poprzez analizę okluzji wg Dawsona i cyfrowego zaplanowania uśmiechu (Digital Smile Design) do realizacji kompleksowego planu leczenia.

Aktywna i Pasywna Nawigacja w Implantologii

Case study: dr Patryk Kownacki o aktywnej i pasywnej nawigacji w implantologii– Postęp technologiczny i praktyka kliniczna pokazują, że systemy nawigacji stomatologicznej zapewniają koordynację leczenia protetycznego i chirurgicznego, co gwarantuje optymalne działanie chirurgiczne i funkcjonalne terapii, w tym zarówno struktury anatomiczne, jak i wymagania protetyczne – przekonuje kolejny prelegent sesji – dr n. med. Patryk Kownacki. Autor zaprezentuje stosowanie aktywnych i pasywnych systemów nawigacyjnych w leczeniu pacjenta z implantami stomatologicznymi.

– Aktywne systemy nawigacji w implantologii stomatologicznej są rzadko stosowane w rutynowej praktyce dentystycznej, a przyszłość pokaże, czy stanie się to standardową procedurą – podkreśla.

Pacjenci, którzy będą omówieni podczas wykładu, poddawani byli badaniu za pomocą tomografii komputerowej CBCT. Następnie dane CT zostały zaimportowane do systemów nawigacyjnych i rozważano dokładny trójwymiarowy plan leczenia implantologicznego.

Zastosowanie wybranych systemów komputerowych w diagnostyce układu stomatognatycznego u pacjentów leczonych implantoprotetycznie 

Rafał RójCelem pracy dr n. med. Rafała Roja jest ocena przydatności dynamicznej analizy okluzji, elektromiografii oraz aksjografii w diagnostyce układu stomatognatycznego u pacjentów leczonych implantoprotetycznie.

Leczenie implantoprotetyczne stanowi jedno z większych wyzwań współczesnej stomatologii. W części chirurgicznej podstawowym elementem  wykorzystywanym w planowaniu leczenia jest tomografia wolumetryczna szczęki i żuchwy pozwalająca na ocenę struktur twardych tkanek w trzech płaszczyznach. Często na tym etapie zapada  decyzja o zastosowaniu dodatkowych procedur, pozwalających na poprawę podłoża protetycznego z zastosowaniem zabiegów sterowanej regeneracji kości i tkanek. W konsekwencji wpływa to m.in.  na korzystne umiejscowienie wszczepów śródkostnych wzdłuż długiej osi wyrostka zębodołowego bądź części zębodołowej żuchwy. Wiele problemów może się pojawić na etapie rehabilitacji protetycznej, co rzutuje na obniżenie długoczasowego funkcjonowania uzupełnienia protetycznego – zauważa dr Rój.

Zastosowanie terapii fotodynamicznej (PDT) i diagnostyki fotodynamicznej (PDD) w przypadku liszaja płaskiego

Klaudia KazubowskaSesję „Ciekawe przypadki w stomatologii” zamknie prezentacja trzech pacjentów ze zmianami o typie liszaja płaskiego leczonych z użyciem PDT oraz diagnozowanych z zastosowaniem PDD, autorstwa lek. dent. Klaudii Kazubowskiej. Autorka przypomina, że terapia fotodynamiczna (PDT) i diagnostyka fotodynamiczna (PDD) są szeroko stosowane w medycynie. PDT wykorzystywana jest w leczeniu zmian przednowotworowych i nowotworowych w obrębie błon śluzowych i skóry. Jednym z  trudnych problemów klinicznych w stomatologii jest liszaj płaski. PDD jest stosowana w celu dokładnego zlokalizowania zmian przednowotworowych i nowotworowych skóry i błon śluzowych.

KOMENTARZ

Dr n. med. Tadeusz MorawiecDr hab. n. med. Tadeusz Morawiec

Rozwijając temat sesji naukowej „Ciekawe przypadki w stomatologii” warto spojrzeć na tę tematykę szerzej. Nierzadko nawet pozornie wyglądający ząb zatrzymany (np. trzeci trzonowy) ze względu na swoją anatomię i położenie może stanowić trudny, a zarazem ciekawy przypadek zabiegu oraz diagnostyki.

Współczesna chirurgia stomatologiczna jednak to nie tylko usuwanie zębów, ale również szeroko pojęta współpraca interdyscyplinarna pomiędzy różnymi specjalnościami stomatologicznymi (ortodoncja, protetyka, mikrochirurgia w stomatologii zachowawczej, implantologia). To szerokie spojrzenie winno być oparte o nowoczesną rentgenodiagnostykę (CBCT, TK) analizy cyfrowej modeli sterelitograficznych, awizualizację efektu końcowego z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych dzięki którym można również wykonać implantologiczne szablony chirurgiczne, tymczasowe i stałe uzupełnienia protetyczne wykonywane w technice CAD/CAM. Pamiętamy również, że ważnym elementem w pracy stomatologa jest przygotowanie pacjenta do zabiegu po przez wnikliwą ocenę stanu ogólnego, szczególnie u pacjentów obciążonych takimi schorzeniami jak: cukrzyca, choroba niedokrwienna serca itp. Warto wspomnieć o nowoczesnych dodatkowych badaniach oceniających np. poziom witamin (D3), wapnia, jak również poziom stresu oksydacyjnego mającego bezpośredni wpływ na przebieg pooperacyjny. Warto wspomnieć o możliwościach badania okluzji napięcia mięśniowego szeroko pojętej diagnostyki stawu skroniowo-żuchwowego, bez których współczesna protetyka i implantoprotetyka by nie istniała.

 

 

ZAREJESTRUJ SIĘ
Dodaj komentarz

Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Popularne

To Top